Odkrywanie gier i inteligencji emocjonalnej. Podróż w świat relacji i empatii.

 

Cieszymy się, że możemy podzielić się niesamowitymi doświadczeniami z drugiego działania w zakresie uczenia się, nauczania i szkolenia (LTTA) w ramach projektu "Far Beyond the Barriers". Tym razem partnerzy projektu z Polski, Turcji i Rumunii mieli okazję spotkać się na szkoleniu w pięknym mieście Targu Jiu w Rumunii.

Szkolenie zatytułowane "Wykorzystanie gier do zwiększenia inteligencji emocjonalnej i empatii w klasie" rozpoczęło się od ćwiczeń aktywujących grupę. Działania te nie tylko przełamały lody wśród uczestników, ale także wzmocniły ich więzi. Podczas warsztatu "Akceptacja emocji" podkreślono istotną rolę nauczycieli w projektowaniu aktywnych metod uczenia się i wspólnych działań. Przeanalizowaliśmy różne podejścia oparte na grach, w tym odgrywanie ról, symulacje oraz różne gry planszowe. Strategie te nie tylko sprawiają, że nauka jest zabawna i wciągająca, ale także stanowi podstawę do rozwijania inteligencji emocjonalnej i empatii wśród uczniów.

Drugiego dnia kontynuowaliśmy również odkrywanie gier i inteligencji emocjonalnej. Zagłębiliśmy się w czynniki decydujące o właściwym wyborze gier, analizując różne typy gier i ich wpływ na rozwój inteligencji emocjonalnej. Teoretyczne spostrzeżenia zostały uzupełnione praktycznymi działaniami, takimi jak tworzenie społecznych i emocjonalnych piłek do nauki. Uczestnicy doświadczyli na własnej skórze mocy gier, które ułatwiają rozwój emocjonalny i zwiększają umiejętności interpersonalne.

Punktem kulminacyjnym trzeciego dnia był warsztat zatytułowany "Gry pomagające poprawić inteligencję emocjonalną dzieci". Skupiliśmy się na grze "What do I do?", która okazała się cennym narzędziem do promowania krytycznego myślenia, empatii i pozytywnych zachowań wśród uczniów. Wspólnie przeanalizowaliśmy różne scenariusze i omówiliśmy skuteczne sposoby wdrożenia gry w klasie. Ponadto wyruszyliśmy na wspaniałą wycieczkę do klasztoru Polovragi, jaskini, parku Dacic i wąwozu Oltetului, poznając bogatą kulturę i naturalne piękno Rumunii.

Czwartego dnia szkolenia, skupiliśmy się na grach planszowych, gdzie gra "You know" była w centrum naszej uwagi. Ta interaktywna gra łączy w sobie wiedzę, umiejętności taktyczne, jednocześnie wspierając interakcje społeczne i współpracę. Dzień szkoleniowy zakończył się wizytą w Twierdzy Severin, gdzie uczestnicy byli zaangażowani w różne aktywności teatralne. Ciekawą atrakcją turystyczną była wycieczka statkiem po Dunaju oraz zwiedzenie takich miejsc jak: Orsova, Małe i Duże Kotły, twarz Decebala, klasztor Mraconia, Ponicova i jaskinie Veterani.

Ostatniego dnia szkolenia uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami oraz podzielili się spostrzeżeniami na temat budowania inteligencji emocjonalnej w klasie. Uczestnicy zdali sobie sprawę jak ogromny wpływ mogą mieć na tworzenie empatycznego i wspierającego środowiska edukacyjnego uczniów. Szkolenie zakończyło się uroczystą ceremonią wręczenia certyfikatów.