Spotkanie online w ramach projektu #ErasmusPlus „Far Beyond The Barriers”

13 stycznia odbyło się spotkanie online w ramach projektu #ErasmusPlus „Far Beyond The Barriers” z naszymi partnerami: Asociatia Edulifelong z Rumunii oraz Turcji Sayeg Derneği wraz z Young Initiative Education, Youth and Sports Club Association-GENÇ Girişim z Turcji.

Wspólnie omówiliśmy postępy prac w zakresie rezultatów projektu: R1 Przewodnika w zakresie rozwoju edukacji włączającej i R2 Kursu online: Przełamywanie barier w edukacji włączającej. Podczas spotkania omówiliśmy następujące działania:

  • R1/A1 Analizę obecnej sytuacji w zakresie najlepszych praktyk w nauczaniu uczniów z trudnościami w uczeniu się
  • R1-A2 Opracowania wspólnego szablonu i stworzenia rozdziałów przewodnika.
  • R2-A2.2.1 Pierwszy rozdział pt: „O edukacji włączającej”

Więcej informacji o projekcie można przeczytać na stronie projektu https://www.farbeyondthebarriers.com