”Wykorzystanie dramy jako narzędzia w edukacji włączającej” - Trzecie Szkolenie projektowe

Trzecie spotkanie szkoleniowe w ramach  projektu Far Beyond The Barriers rozpoczęło się 06.09.2023r. Gospodarzem tego wydarzenia była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z Pułtuska. Głównym celem szkolenia pt: "Wykorzystanie dramy jako narzędzia w edukacji włączającej" było wprowadzenie koncepcji dramy w klasie. Spotkanie rozpoczęło się  od powitania uczestników, aktywności typu warm up i przedstawienia programu szkolenia. Kolejną częścią programu było pokazanie najlepszych praktyk wykorzystujących dramę w szkołach partnerskich. Dzieliliśmy się również pomysłami żeby dowiedzieć się  w jaki sposób drama może być wykorzystywana w klasie i jakie działania należy podjąć w edukacji włączającej.  W tę merytoryczną podróż zabrała nas nasza niesamowita trenerka Anna Kubecka Musielak, która poprowadziła warsztaty: "Drama - trochę teorii i dużo praktyki" oraz "Zabawy i gry dramowe w klasach początkowych". Ponadto psycholog szkolny Agata Drzazgowska przeprowadziła warsztaty na temat wykorzystania dramy w klasie, a zwłaszcza w edukacji włączającej.

Kolejny dzień szkolenia minął również pod hasłem merytorycznych warsztatów: "Drama i uczniowie ze specjalnymi potrzebami", "Dramatyzacja lekcji: wykorzystanie lalek, masek i rekwizytów" oraz "Opowiadanie historii i książki z obrazkami", które również poprowadziła Anna Musielak-Kubecka. Jesteśmy bardzo wdzięczni za cenne warsztaty, które pomogły nam w pełni zrozumieć istotną rolę wykorzystania dramy. Ponadto w programie dnia  był rejs gondolą po rzece Narew oraz kolacja zorganizowana przez szkołę goszczącą.

Trzeci dzień szkolenia rozpoczął się od bardzo ciepłego powitania uczestników przez Burmistrza Miasta Pułtusk. Następnie w  Publicznej Szkole Podstawowej nr 4, odbyły się warsztaty „Drama i maski” przeprowadzone przez koordynator projektu Monikę Jaworską. Z ogromną przyjemnością obejrzano przedstawienie pt: "Mały Książę" przygotowane przez uczniów SP 4.

Kolejny, intensywny dzień szkolenia rozpoczął się od warsztatów: "Poczuj jak być aktorem/aktorką”. Uczestniczy szkolenia kontynuowali swoją podróż edukacyjną podziwiając uroki Torunia.

Ostatniego dnia szkolenia uczestnicy otwarcie dzielili się spostrzeżenia na temat tego, jak drama może być potężnym narzędziem w edukacji włączającej.  Ponadto dyskutowano na temat tworzenia bezpiecznych przestrzeni dramowych w klasie, w których każdy uczeń czuje się doceniany i wspierany.

Ceremonia wręczenia certyfikatów zakończyła pięciodniowe szkolenie. Zdobyta wiedza pozwoli nauczycielom  na tworzenie bardziej integracyjnego i kreatywnego świata edukacji.