Nasz projekt na Pan-Europejskiej Konferencji na temat Cyfryzacji w Edukacji

Z przyjemnością informujemy, że projekt Future Classrooms` Leadership (https://fcl-erasmus.eu/ ) został rozpowszechniony podczas 37-ej Europejskiej Konferencji Pan na temat Cyfryzacji w Edukacji. Prezentacja zatytułowana: "Future Classroom's Leadership - Strategies and Design" umożliwiła również przedstawić innowacyjne metody nauczania cyfrowego i podzielić się najlepszymi praktykami. Należy podkreślić, że podczas konferencji została zaprezentowana Klasa Przyszłości z naszej szkoły. Jest to cenne międzynarodowe wydarzenie, które powstało w odpowiedzi na wyzwania, z jakimi zmierzyli się nauczyciele podczas epidemii COVID-19. Koniecznie wejdź na link https://www.youtube.com/watch?v=cdExixVTIKsto dowiedz się więcej o naszym projekcie FCL i innych międzynarodowych projektach cyfrowych, cyfrowej ocenie, cyfrowej dydaktyce, cyfrowej współpracy młodzieży, motywacji uczniów oraz umiejętności krytycznego myślenia. #Cyfryzacja, #FCL,#DigitalEducation, #Technologia, #PanEUConference #Erasmusplus