Kolejna lekcja FCL

W ubiegłym tygodniu odbyła się kolejna lekcja w ramach działań projektowych FCL programu Erasmus+. Podczas lekcji o tematyce kulturowej klasa 8e o profilu lingwistycznym uczestniczyła w lekcji interdyscyplinarnej z wykorzystaniem metody projektu oraz nowoczesnych technologii: okularów VR, kodów QR, tabletów, tablicy interaktywnej oraz aplikacji edukacyjnych. Ankieta ewaluacyjna wykazała, że taka innowacyjna forma uczenia się spodobała się wszystkim uczniom.