"CZWÓRKA" Z ERASMUSEM+ NA SYCYLII!

W dniach 19-25 czerwca nauczyciele - członkowie zespołu współpracy międzynarodowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pułtusku oraz 25 partnerów z Włoch, Rumunii, Północnej Macedonii i Bułgarii wzięli udział w pierwszym spotkaniu szkoleniowym na Sycylii w ramach projektu Erasmus+ KA220 “Future Classrooms’ Leadership”. Projekt potrwa 2 lata. Do głównych celów projektu należy promowanie rozwoju kompetencji cyfrowych,  zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów oraz świadome wykorzystywanie technologii w procesie edukacji.

Inspiracją do podjęcia takiego tematu stała się pandemia związana z Covid-19 i zaobserwowane podczas zdalnego nauczania braki uczniów w umiejętnościach technologicznych, krytycznego myślenia oraz pracy zespołowej. To na ich rozwoju koncentrują się założenia projektu.

Wspomniane w tytule projektu “Klasy przyszłości” to klasy mające wyznaczyć długofalowe innowacyjne standardy nauczania z wykorzystaniem najnowszych metod i strategii cyfrowych.

Po pierwszym ‘roboczym’ spotkaniu w Polsce (Pułtusk, 3-5 kwietnia 2022), przyszedł czas na merytoryczne szkolenie w słonecznej Sycylii. Gospodarzem zgrupowania szkoleniowego była szkoła średnia Istituto Comprensivo Statale “Ignazio Buttitta” w Bagherii, natomiast tematem przewodnim wykorzystanie narzędzi i technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) w procesie uczenia się i szkolenia. Organizatorzy zapewnili swoim gościom ciekawy program, w którym elementy szkoleniowe przeplatały się z możliwością obcowania z historią i kulturą regionu Sycylii.

         Pierwszego dnia, po oficjalnym powitaniu, uczestnicy wzięli udział w szkoleniu o roli ICT w procesie nauczania, a także wymienili się osobistymi doświadczeniami nt. cyfryzacji w edukacji. Ostatnim punktem programu tego dnia było zwiedzanie Bagherii, nazywanym też ‘Miastem Willi’, z powodu XVIII-wiecznych letnich rezydencji zbudowanych przez starożytnych arystokratów.

        Drugi dzień zgrupowania upłynął na intensywnych szkoleniach, warsztatach i dyskusjach z zakresu metod i strategii cyfrowych w nauczaniu i szkoleniu. Aktywny i pełen inspiracji dzień zakończyła wizyta w malowniczo położonej stolicy Sycylii, Palermo.

        Trzeci dzień poświęcony był planowaniu szkoleń, w tym szkoleń wewnętrznych instytucji współpracujących oraz narzędziom ewaluacyjnym. Po wyczerpującym dniu  przyjemną ochłodą był rejs łodzią wzdłuż wybrzeża Sycylii.

      Czwartego dnia uczestnicy wzięli czynny udział w warsztatach nt. efektów werbalnej i niewerbalnej komunikacji w wirtualnych spotkaniach. Dopełnieniem dnia stała się wycieczka do urokliwego Cefalu, położonego w przepięknym otoczeniu lazurowego Morza Tyrreńskiego oraz gór.

Piąty i ostatni dzień szkolenia upłynął na zgłębianiu strategii oraz korzyści zastosowania wizualizacji w nauczaniu oraz ewaluacji szkoleń. Zgrupowanie zwieńczyło uroczyste wręczenie certyfikatów. 

“Wracamy zmęczeni, ale pełni inspiracji. To było naprawdę owocne spotkanie” - twierdzą zgodnie wszyscy uczestnicy.