Umiemy nazywać uczucia (We can name the feelings) - Edukacja wczesnoszkolna (Early school education)