Dziwny przedmiot (A strange thing) - Edukacja wczesnoszkolna (Young learners education)