Szóste spotkanie online partnerów projektu FCL programu Erasmus +

Kolejne udane spotkanie online partnerów projektu FCL odbyło się 19 maja 2023 r. Cieszymy się, że możemy podzielić się z Wami najważniejszymi wydarzeniami!

Podczas spotkania obejrzeliśmy prezentację przedstawiającą ocenę raportu okresowego przez NA oraz dyskutowaliśmy na temat wyboru i doskonalenia metod ewaluacji działań projektowych. Następnym krokiem był podział tematów do analizy w oparciu o przeprowadzoną ocenę potrzeb szkoleniowych grup docelowyych i raporty krajowe przygotowane przez partnerów, które wykazały kilka obszarów wymagających przeszkolenia:

  • Wykorzystanie technologii do gromadzenia i analizowania danych dotyczących oceny uczniów
  • Sposoby wykorzystania technologii do komunikacji i współpracy z rodzinami w zakresie programów szkolnych i uczenia się uczniów
  • Ocena moich uczniów na podstawie wyników - Praktyki oparte na badaniach, które mogę wykorzystać w moim nauczaniu
  • Identyfikacja, lokalizacja i ocena zasobów technologicznych, np. stron internetowych, z których mogę korzystać z moimi uczniami.
  • Strategie nauczania skoncentrowane na uczniu, które obejmują technologię, np. uczenie się oparte na projektach lub współpracy
  • Bezpieczeństwo online.

Na koniec omówiliśmy działania podjęte w ramach rezultatu projektu czyli "Przewodnika Klasy Przyszłości” - R1 „Guide for the Future Classroom”.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie FCL i naszych działaniach, odwiedź naszą stronę internetową: https://fcl-erasmus.eu/