Pierwsze Spotkanie Grupy Projektowej PROJEKTU ERASMUS+KA220 FCL (Future Classroom`s Leadership -Przywództwo Klas Przyszłości)

W piątek 04.02.2022 r. o godzinie 19ej odbyło się spotkanie online wszystkich partnerów. Gospodarzem spotkania była Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi Ireny Szewińskiej w Pułtusku, która jest koordynatorem projektu.

Podczas spotkania partnerzy po raz pierwszy przedstawili swoje instytucje. Ustalono, że pierwsze spotkanie nauczycieli odbędzie się w dniach 3-5 kwietnia w Polsce. Omówiono podstawowe kwestie dotyczące działań lokalnych promujących projekt, wyboru narzędzi Web 2.0, planowania oraz dokumentacji.