Wykorzystanie sportu w edukacji włączającej - międzynarodowe szkolenie w Ankarze

W dniach 6–10 grudnia w stolicy Turcji odbyło się międzynarodowe szkolenie nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Pułtusku, partnerów Genc Girisim z Turcji (Ankara), Asociatia Edulifelong z Rumunii oraz Sayeg Derneği z Turcji (Stambuł) w ramach Projektu "Far Beyond the Barriers", finansowanego ze środków Unii Europejskiej pozyskanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach Programu Erasmus+ KA220 pod nazwą "Wykorzystanie sportu jako narzędzia w edukacji włączającej". Gospodarzem tego wydarzenia było stowarzyszenie Young Initiative Education, Youth and Sports Club Association-GENÇ Girişim z Ankary, wspierane przez wolontariuszy z Niemiec, Włoch, Francji i Polski.

Głównym celem szkolenia było podniesienie świadomości roli sportu w edukacji włączającej, podkreślenie korzyści z regularnej aktywności fizycznej oraz uwydatnienie kluczowej roli, jaką sport odgrywa w integracji społecznej, kształtowaniu osobowości oraz rozwijaniu umiejętności społecznych.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania uczestników, aktywności typu warm-up i przedstawienia programu szkolenia. Pierwszego dnia uczestnicy skoncentrowali się na zaletach uprawiania sportu dla zdrowia, rekreacji, korzyści społecznych i rywalizacji. W ramach warsztatów "Become a Multi Skills Coach" (“Zostań trenerem wieloumiejętnościowym”) uczestnicy brali udział w praktycznych aktywnościach, obejmujących gry integracyjne i wymagające ćwiczenia zespołowe z wykorzystaniem kija helowego. Te doświadczenia umożliwiły uczestnikom zrozumienie roli pracy zespołowej, komunikacji, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w kontekście sportu.

Kolejny dzień szkolenia rozpoczęły warsztaty pt. “ Sport dla integracji społecznej” oraz prezentacja zdrowotnych korzyści psychicznych sportu dla dzieci i dorosłych.  Kreatywne ćwiczenie, w którym grupy projektowe opisywały sport jednym słowem, ukazało niezwykły wpływ sportu na nasze życie i społeczności. Kolejnym punktem programu była wizyta w lokalnej szkole podstawowej, gdzie uczestnicy mogli zaobserwować pozytywny wpływ aktywności sportowej na edukację włączającą.

Trzeci dzień skupił się na intensywnej nauce i współpracy w sercu Ankary, obejmując warsztaty budowania umiejętności przywódczych, ankietowanie przechodniów na temat zainteresowań sportowych oraz udział w zajęciach sportowych z instruktorem, takich jak nauka gry w tenisa ziemnego. Uczestnicy osobiście doświadczyli korzyści i roli sportu w integracji grupy, przełamywaniu barier oraz kształtowaniu umiejętności społecznych.

Czwarty dzień skoncentrował się na inkluzji sportowej i świadomości niepełnosprawności, dostarczając cennych narzędzi do budowy bardziej inkluzyjnej społeczności. Aktywizujące ćwiczenie "Znajdź Swoich Rówieśników" łączyła osoby o podobnych poglądach, tworząc społeczność pasjonatów inkluzywności i sportu. Dzień zakończył się eksploracją bogatej historii i kultury Ankary, od majestatycznego mauzoleum Anıtkabir, poprzez historyczny Zamek Ankary, po fascynujące Muzeum Cywilizacji Anatolijskiej.

Ostatni dzień był poświęcony dyskusji na temat dziesięciu korzyści płynących ze sportu dla wszystkich grup wiekowych. Refleksje nad warsztatami i podsumowanie całego szkolenia zwieńczyło wręczenie certyfikatów uczestnikom. Cykl merytorycznych warsztatów oraz aktywne uczestnictwo w przygotowanych aktywnościach ukazały nam, jak potężnym narzędziem jest sport, który nie tylko promuje zdrowie fizyczne, ale także wspiera rozwój społeczny, emocjonalny i poznawczy oraz odgrywa kluczową rolę w tworzeniu inkluzywnego i wspierającego środowiska.