Kolejne spotkanie online Far Beyond The Barriers

Kolejne produktywne spotkanie online z naszymi partnerami w ramach projektu Erasmus+ Far Beyond The Barriers odbyło się 18 października. Omówiliśmy postępy dotyczące początkowych działań w ramach rezultatów pracy intelektualnej, badań na temat najlepszych praktyk w uczeniu dzieci z dysfunkcjami oraz wyznaczyliśmy kolejne zadania.

Zaplanowano również seminaria upowszechniające w oparciu o szkolenie C1 oraz digitalizację treści C1 w celu stworzenia drugiego modułu rezultatu projektu R2.

Jesteśmy bardzo podekscytowani ponieważ nasz projekt został zaproszony przez Scientix EU na seminarium na temat włączającej edukacji oraz podejścia do STEAM.

Warto wspomnieć, że Europejska Sieć Szkolna (European Schoolnet), realizująca projekt Scientix, to konsorcjum 31 ministerstw edukacji z krajów europejskich. Jest kluczową organizacją w napędzaniu innowacyjnego nauczania i uczenia się oraz w propagowaniu i rozwijaniu europejskiej współpracy szkół i nauczycieli.

Jest to dla nas zaszczyt tworzyć przydatne narzędzia dla europejskiej społeczności edukacyjnej!! O naszym projekcie, który jest częścią Scientix, można przeczytać tutaj.