Drugi projekt ERASMUSA w Czwórce

Rozpoczęliśmy dzisiaj pierwsze spotkanie robocze drugiego projektu „Far beyond the barriers” („Daleko poza barierami”).
Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej pozyskanych przez szkołę z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu ERASMUS+.
Przedstawicieli szkół współpracujących z Istambułu w Turcji, Ankary w Turcji, Târgu Jiu w Rumunii i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Pułtusku w imieniu Burmistrza Miasta Pułtusk Wojciecha Gregorczyka przyjęła Sekretarz Miasta Pani Patrycja Kazimierczak.
Pani Sekretarz, po krótkim rysie historycznym naszego miasta życzyła udanego i owocnego pobytu.
Zostały również podpisane umowy partnerskie pomiędzy Publiczną Szkołą Podstawową nr 4 w Pułtusku - koordynatorem projektu a szkołami partnerskimi.
Podczas spotkania roboczego ustalone zostaną kierunki i zasady współpracy oraz zakres szkoleń i zadań projektowych dla każdego partnera, a także szczegółowy harmonogram działań.