Wielka radość i satysfakcja!

Drugi projekt złożony przez ,,czwórkę’’ został zatwierdzony do finansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu ERASMUS+.

Projekt ,,Daleko poza barierami” promujący uczenie się przez całe życie, skierowany będzie do uczniów z problemami w nauce i posiadających deficyty rozwojowe.

Koordynatorem Projektu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z klasami sportowymi im.  Ireny Szewińskiej w Pułtusku.

Partnerami szkoły są placówki i instytucje oświatowe z Targu Jiu (Rumunia), Stambułu (Turcja) i  Ankary (Turcja).