Trzecie spotkanie online projektu FCL (2021-1-PL01-KA220-SCH-000032614) odbyło się w dniu 30 sierpnia 2022. Partnerzy mieli okazję przedyskutować i ocenić ostatnie działania, a także zaplanować  nadchodzące tygodnie pracy nad projektem. Zespół projektowy skoncentrował się głównie na Cyfrowej Analizie Potrzeb Edukacyjnych jako materiale do rozpoczęcia pracy nad Przewodnikiem Future Classroom (R1).

Dzięki przewodnikowi uczniowie i nauczyciele będą mogli zastosować nowe narzędzia i uczynić naukę bardziej efektywną. Będzie to również
rodzaj inspiracji dla innych grup odbiorców.
Co niezwykłe, książka zostanie stworzona przez wszystkich partnerów dzięki wiedzy zdobytej w trakcie projektu i ostatecznie pięciu szkoleniom. Powstaną  dwie wersje książki: wirtualna i drukowana. 
Jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania i efektywną pracę.