W dniach 03 - 05 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie robocze projektu FCL-Future Classrooms Leadership (Przywództwo Klas Przyszłości) finansowanego z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu ERASMUS +.
Przedstawicieli szkół i instytucji współpracujących z Macedonii Północnej, Bułgarii, Włoch, Turcji, Rumunii i z Polski - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku przyjął na dobry początek Burmistrz Miasta Pułtusk - Wojciech Gregorczyk oraz Zastępca Burmistrza - Mateusz Miłoszewski.
Zostały też podpisane umowy o partnerstwie pomiędzy pułtuską "Czwórką" - szkołą koordynującą a placówkami współpracującymi.
Podczas spotkania roboczego ustalone zostaną kierunki i zasady współpracy oraz podział zadań między partnerami. Określony zostanie zakres szkoleń i zadań projektowych dla każdego z partnerów oraz szczegółowy harmonogram działań.